CONTRA

System zarządzania
produkcją i magazynem

Rozwijamy i wdrażamy autorski system Contra umożliwiający efektywne zarządzanie produkcją i gospodarką magazynową. Contra pozwala zautomatyzować procesy biznesowe służące realizacji zamówień klienta oraz monitorować i analizować ich przebieg.

Skontaktuj się z Nami

Obsługa klienta

Zarządzanie i monitorowanie zleceń klienta

Ewidencja kontrahentów i dostawców

Zarządzanie katalogiem produktów

Planowanie i obsługa zleceń zakupowych

Integracja z systemami klasy ERP

Produkcja

Generowanie zleceń produkcyjnych

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Monitorowanie i raportowanie produkcji

Wykorzystanie technologii oraz receptur

Analiza wydajności maszyn i pracowników

Magazyn

Zarządzanie zleceniami rezerwacji

Obsługa zleceń przyjęć, kompletacji i wydań

Planowanie i monitorowanie pracy

Kontrolowanie stanów magazynowych

Analiza wydajności i generowanie zestawień

Dedykowane rozszerzenia

Rozliczenia wyposażenia pracowniczego

Obsługa systemu premiowego

Zarządzanie projektami

Monitorowanie postępów projektów

Analiza awaryjności sprzętu

System contra - monitorowanie postępu zleceń
PRODUKCJA

Łatwy sposób raportowania

Contra umożliwia raportowanie wykonania zadań produkcyjnych wraz z zużyciem surowca. Pracownicy mogą to zrobić za pomocą aplikacji webowej lub poprzez aplikację mobilną. System dostarcza pełną informację, jakie zadania mają być wykonane na ich stanowisku i z jakich materiałów.

PRODUKCJA

Moblina aplikacja produkcyjna

Raportowanie zadań

Raportuj wykonanie zadania oraz zaznacz pobrany materiał.

Przerwy i awarie

Dodaj przerwę lub awarię maszyny wraz z ich przyczyną.

Odpad

Zapisz odpad z produkcji, zarówno ten użytkowy jak i nieużytkowy.

Rysunki

Zobacz rysunek techniczny do zadania produkcyjnego.

Aplikacja produkcyjna Contra - pulpit operatora maszyny
MAGAZYN

Mobilna aplikacja magazynowa

Wyszukiwanie

Znajdź towar w magazynie lub przeszukaj zawartość danej lokalizacji.

Wydania

Wydaj towar z magazynu do danego zlecenia klienta.

Relokacja

Raportuj zmianę położenia towaru w magazynie.

Inwetaryzacja

Sprawdzaj i raportuj stany magazynowe towaru w danej lokalizacji.

Aplikacja mobilna Contra - Pulpit wyboru operacji magazynowej
REZULTATY

Efekty wdrożenia systemu Contra

Obsługa klienta

Oszczędność czasu i zwiększenie efektywności pracy

Przyspieszenie realizacji zleceń klienta

Ewidencja zleceń w systemie - redukcja błędów i pomyłek

Bieżący przepływ informacji między działami firmy

Monitorowanie realizacji zleceń klienta


Szybki dostęp do wszystkich informacji dotyczących zleceń

Produkcja

Skrócenie czasu i usprawnienie zarządzania produkcją

Bieżąca kontrola nad realizacją zlecenia produkcyjnego

Generowanie zadań na stanowiska produkcyjne

Raportowanie wykonania zadań produkcyjnych

Monitorowanie wydajności pracy pracowników oraz maszyn

Śledzenie zużycia surowca i odpadu

Wygodne planowanie i harmonogramowania zleceń produkcyjnych

Generowanie przejrzystych zestawień dla pracowników i maszyn

Magazyn

Usprawnienie zarządzania magazynem

Bieżąca weryfikacja stanów magazynowych

Łatwiejsza i szybsza obsługa operacji magazynowych

Minimalizacja błędów przyjęć, kompletacji i wydań

Skrócenie czasu realizacji przyjęć i wydań oraz inwentaryzacji

Sprawniejsza identyfikacja i lokalizacja konkretnych produktów

Moduły Contra

Contra jest systemem modułowym o charakterze dedykowanym przystosowanym do zróżnicowanych procesów produkcyjnych i magazynowych w przedsiębiorstwie.

Zlecenia Klienta

Zarządzaj zleceniami klienta – monitoruj status realizacji każdej pozycji.

Katalog produktów

Stwórz i zarządzaj listą produktów dostosowaną do swojej działalności.

Kontrahenci

Dodawaj nowych klientów i dostawców, na bieżąco aktualizuj informacje o nich.

Zlecenia produkcyjne

Stwórz i obserwuj etapy realizacji swojego zlecenia produkcyjnego.

Receptury

Dodaj i zarządzaj technologią i recepturami dla poszczególnych produktów.

Plan produkcji

Zaplanuj produkcję i monitoruj efekty planu.

Harmonogram zadań

System wygeneruje zadania na stanowiska produkcyjne i ułoży je w harmonogramie.

Raportowanie produkcji

Raportuj wykonanie zadań produkcyjnych w aplikacji web lub aplikacji produkcyjnej.

Kontrola Jakości

Kontroluj jakość egzemplarzy na wybranych etapach produkcji

Analizy i zestawienia

Sprawdź wydajność i efektywność pracowników i maszyn.

Zlecenia magazynowe

Dowolnie zarządzaj zleceniami przyjęcia i wydania oraz rezerwacjami na produkty.

Lokalizacje magazynowe

Odwzoruj strukturę magazynu z taką dokładnością jaka jest Ci potrzebna.

Magazyn egzemplarzy

Kontroluj stany magazynowe surowców, półproduktów i wyrobów gotowych.

Inwentaryzacja

Zrealizuj inwentaryzacje swojego magazynu i zaktualizuj stany produktów.

Zakupy

Zaplanuj i zrealizuj zlecenia zakupu surowców i półproduktów do produkcji.

Administracja

Zarządzaj kontami użytkowników, dodawaj i edytuj uprawnienia.

Integracja

Masz system klasy ERP lub księgowo-finansowy? Możemy się z nim zintegrować.

Twój moduł?

Brakuje Ci jakiejś funkcji systemu? Żaden problem – możemy stworzyć ją dla Ciebie!

FAQ

Pytania i odpowiedzi

Ile kosztuje system Contra?
Jakie są wymagania na system Contra?
Jak wygląda wdrożenie systemu Contra?
Ile trwa wdrożenie systemu Contra?
Czy system Contra nadaje się do moich potrzeb?

Pozwól nam usprawnić Twój biznes

Wszystkie moduły są przystosowane do zróżnicowanych procesów produkcyjnych i magazynowych w przedsiębiorstwie.

Sprzedaż

Dziękujemy! Wiadomość została wysłana.
Oops! Coś poszło nie tak.